• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Bruk av informasjonskapslar

Ein informasjonskapsel (cookie) er ei lita tekstfil som vert lasta ned og lagra på maskina di. Informasjonskapslar kan ha mange ulike oppgåver, til dømes lagre innloggningsdetaljane dine, hugse val du har gjort i eit skjema eller spore bruksmønster for statistiske føremål.

Nokre informasjonskapslar vert sletta når du lukkar nettlesaren (sesjonsavhengig informasjonskapsel). Dei fylgjer med på bruksmønsteret ditt i løpet av den tida du oppheld deg på nettsida. Andre informasjonskapslar (fast informasjonskapsel) vil kjenne deg igjen neste gong du kjem til nettstaden. Våre skjema brukar informasjonskapslar for å tilby ein best mogleg brukaroppleving.

For å identifisere kvar einskild brukar vert det lagt inn ein cookie som heter ASP.NET_SessionId. Ei skjemaside som ikkje brukar informasjonskapslar vil heile tida gå ut i frå at du er ein ny brukar for kvar side du navigerer til, så utan informasjonskapslar vil du til dømes ikkje kunne logge inn i skjema.

Statistikk og analysetjenesta som skjemaløysningen nyttar Google Analytics:

For å få eit best mogleg inntrykk av kva du svarar og korleis du naviger i skjema brukar vi verktøyet Google Analytics, som ved hjelp av anonymiserte data fortel oss kor mange som besøker dei ulike skjema. Det vert ikkje sendt data som kan identifisere deg som person til Google.

Google Analytics-verktøyet hjelper oss til å sjå kva som kan verte betre i våre skjema. Det kan til dømes vere å forenkle eit skjema som mange ikkje fullfører. Informasjonskapslar frå Google Analytics er:

_gat, varighet 10 minuttar

_ga, varighet 2 år


Kva om du ikkje vil tillate cookies?

Dersom du ikkje ynskjer å akseptere skjemaløysninga sin bruk av cookies, kan du endre innstillingane for cookies i nettlesaren din. Det er til dømes mogleg å be nettlesaren gi beskjed kvar gong cookies blir sendt frå nettstadet du besøker. Du kan også velje å stoppe alle cookies som vert sendt nettlesaren din. Vi gjer merksam på at stopp av alle cookies vil medføre at skjemaløysninga ikkje vil fungere optimalt.