• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Moderasjonsordning i barnehagen
Maksprisen for ein heil barnehageplass er 3230 kroner per månad. Prisen gjeld frå 1. januar 2021. Det er staten som bestemmer maksprisen.

Kven kan få moderasjon?
Frå 1.8.2019 er der endringar i regelverket som gir rett til moderasjon i barnehagebetalinga.
Føresette som har samla skattepliktig inntekt under kr 566 100 kan søke om redusert foreldrebetaling.  Er barnet under to (2) år gjeld:

Ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta sin til barnehagen.
Er barnet 2, 3, 4 eller 5 år eller har utsett skulestart og den samla inntekta er under kr 566 100, vert det etter søknad innvilga 20 timar gratis kjernetid.
Ordninga følgjer barnehageåret og vert til vanleg innvilga frå månaden etter at alle opplysningar er mottatt i kommunen.

Tenesta er heimla i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(265ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 21ms)
(265ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(281ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 1ms)
(375ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon7' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(625ms) SkjemaService: Steg 'Opplysningar' generert (målt tidsbruk: 248ms)
(734ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg_og_stadfesting' generert (målt tidsbruk: 109ms)
(734ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 359ms)
(734ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 459ms)
(796ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(796ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 310 kontroller gjennomgått
(796ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(796ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(796ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (8 objekttrær) - OK
(796ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(796ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("FornamnEtternamnFødselsdato") på ["Barn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Fieldset}
(796ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("FornamnEtternamnFødselsdato") på ["Barn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Tabell}
(796ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(796ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 1ms)
ScriptEvent
(796ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Barn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Fieldset})
(796ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Barn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Tabell})
(953ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Gjeld_barnehagearet"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(953ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Barnehage"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(953ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Plass"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(953ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader