• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Opplysningar om søkar

Skjemautfylling

Kulturmidlar - Søknad om tilskot


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(124ms) SkjemaService: Steg 'Opplysningar_om_sokar' generert (målt tidsbruk: 17ms)
(124ms) SkjemaService: Steg 'Soknad_om_tilskot_' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(124ms) SkjemaService: Steg 'Styret_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(124ms) SkjemaService: Steg 'Undergrupper' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(124ms) SkjemaService: Steg 'Aktivitetar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(140ms) SkjemaService: Steg 'Aktive_medlemmar_' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(140ms) SkjemaService: Steg 'Eigedommar_Anlegg' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(156ms) SkjemaService: Steg 'Dokumentasjon_' generert (målt tidsbruk: 19ms)
(156ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 46ms)
(156ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 127ms)
(171ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(171ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 800 kontroller gjennomgått
(171ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(171ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(171ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (74 objekttrær) - OK
(171ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Under_7_ar.Tekstboks+ Under_7_ar.Tekstboks2+ _7_12_ar.Tekstboks4+ _7_12_ar.Tekstboks5+ _13_19_ar._13_19_ar2+ _13_19_ar.Teks..") på ["Samla_medlemstal"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(171ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(171ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 4ms)
ScriptEvent
(171ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Samla_medlemstal"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat})
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader