• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

 1. Avlastning
 2. Dagsenter for eldre
 3. Dagsenter for utviklingshemma
 4. BPA (brukarstyrt personleg assistanse)
 5. Bustad og avlasting for funksjonshemma
 6. Heimehjelp
 7. Heimeteneste
 8. Matombering
 9. Psykiatriske tenester
 10. Sjukeheim - kortidsopphald
 11. Sjukeheim - langtidsopphald
 12. Støttekontakt
 13. Tryggleiksalarm

Søknad om helse- og omsorgsteneste

Når de sender inn søknad på helse- og omsorgsteneste får kommunen tilsendt personopplysningar.
Informasjonen vert henta inn for at kommunen skal kunne gjere ei forsvarleg og proffesjonell vurdering av søkaden. 

På kvar teneste skal det ligge informasjon om tenesta er heimla i lov. Om den ikkje er det må vi ha samtykke frå deg for å få hente inn opplysningar og gi deg tenesta.


Personopplysning
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 20ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 1ms)
(46ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 1ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon6' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Om_sokjar' generert (målt tidsbruk: 12ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjeld' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Innsendar2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Avlastning2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Dagsenter_for_eldre2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Dagsenter_for_utviklings2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'BPA__brukarstyrt_personl2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Bustad_og_avlasting_for_2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Heimehjelp2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Heimeteneste' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Matombering2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Psykiatriske_tenester2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Sjukeheim___kortidsoppha2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Sjukeheim___langtidsopph2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Stottekontakt2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Tryggleiksalarm2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 14ms)
(46ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 14ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 1015 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(218ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (79 objekttrær) - OK
(218ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Fornavn"]") på ["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Etternavn"]") på ["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Fnr"]") på ["Fodelsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Mobil"]") på ["Mobilnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Epost"]") på ["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(234ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(234ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 167ms)
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_sokjar.Informasjon_om_ektefelle.synlig] = "False"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar2.Informasjon_nar_soknad_e.synlig] = "False"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar2.Informasjon_nar_soknad_e.Relasjon_til_sokjar.synlig] = "False"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar2.Fullmakt.synlig] = "False"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar2.Kopi_av_verjeoppnemning.synlig] = "False"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Beskriv_sokaren_dine_nor.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Beskriv_sokaren_dine_nor.N.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Beskriv_sokaren_dine_nor.S.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Beskriv_sokaren_dine_nor.S.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Beskriv_sokaren_dine_nor.S.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Beskriv_sokaren_dine_nor.S.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Bustiuasjon.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Bustiuasjon.Bur_aleine.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Bustiuasjon.Bur_saman_med_andre.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Har_du_tilpassa_bustad.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Har_du_tilpassa_bustad.Ja2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Har_du_tilpassa_bustad.Nei2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Far_du_andre_tenester_fr.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Far_du_andre_tenester_fr.Ja.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Far_du_andre_tenester_fr.Nei.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Har_du_individuell_plan_.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Har_du_individuell_plan_.Ja3.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Har_du_individuell_plan_.Nei3.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Har_du_individuell_plan_.Under_utarbeiding.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Bustadtilhove.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Bustadtilhove.E2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Bustadtilhove.L2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Bustadtilhove.O2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Bustadtilhove.T2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Bustadtilhove.U2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Bustadtilhove.A2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Andre_opplysningar_om_so.Namn_pa_fastlege3.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Soknaden_gjeld3.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Soknaden_gjeld3.Grunngjeing_av_soknaden_.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Soknaden_gjeld3.Arbeidstid.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Soknaden_gjeld3.Forslag_til_aktuell_assi.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Vedlegg.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [BPA__brukarstyrt_personl2.Informasjon3.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bustad_og_avlasting_for_2.Soknaden_gjeld4.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bustad_og_avlasting_for_2.Soknaden_gjeld4.Type_avlastning.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bustad_og_avlasting_for_2.Soknaden_gjeld4.Type_avlastning.Avlastningsbustad.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bustad_og_avlasting_for_2.Soknaden_gjeld4.Type_avlastning.Barnebustad.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bustad_og_avlasting_for_2.Soknaden_gjeld4.Type_avlastning.Dagtilbod.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bustad_og_avlasting_for_2.Soknaden_gjeld4.Type_avlastning.Helgeavlastning.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bustad_og_avlasting_for_2.Soknaden_gjeld4.Type_avlastning.Vaksenbustad.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bustad_og_avlasting_for_2.Soknaden_gjeld4.Behov_for_hjelp.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bustad_og_avlasting_for_2.SkjemaElement.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Informasjon13.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Gruppe16.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Gruppe16.Innhenting_og_behandling4.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Gruppe16.Innhenting_og_behandling4.Eg_samtykker_med_dette_i3.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Gruppe16.Innhenting_fra_andre_ins4.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Gruppe16.Innhenting_fra_andre_ins4.Eg_samtykker_i_at_kommun3.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Gruppe16.Opplysningar_som_kan_inn4.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Gruppe16.Opplysningar_som_kan_inn4.Eg_samtykker_i_at_folgan3.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Gruppe16.SjekkBoksListe4.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Gruppe16.SjekkBoksListe4.Namn.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Gruppe16.SjekkBoksListe4.Personnummer.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Gruppe16.SjekkBoksListe4.Helseopplysningar.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Gruppe16.Informasjon11.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Grunngjeving.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Grunngjeving.Kvifor_treng_du_heimehje.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Gruppe17.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimehjelp2.Gruppe17.SkjemaElement.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimeteneste.Informasjon14.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimeteneste.Tenester_i_heimen.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimeteneste.Tenester_i_heimen.Vel_teneste__du_kan_krys.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimeteneste.Tenester_i_heimen.Vel_teneste__du_kan_krys.Demensomsorg.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimeteneste.Tenester_i_heimen.Vel_teneste__du_kan_krys.Ergoterapi_i_heimen.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimeteneste.Tenester_i_heimen.Vel_teneste__du_kan_krys.Fysioterapi_i_heimen.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimeteneste.Tenester_i_heimen.Vel_teneste__du_kan_krys.Hjelp_til_medisinhandter.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimeteneste.Tenester_i_heimen.Vel_teneste__du_kan_krys.Kreftomsorg.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimeteneste.Tenester_i_heimen.Vel_teneste__du_kan_krys.Kveldsstell.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimeteneste.Tenester_i_heimen.Vel_teneste__du_kan_krys.Morgenstell.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimeteneste.Tenester_i_heimen.Vel_teneste__du_kan_krys.Tilsyn.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimeteneste.Tenester_i_heimen.Grunngjev_soknaden.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Heimeteneste.SkjemaElement.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Informasjon15.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Gruppe7.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Gruppe7.Innhenting_og_behandling.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Gruppe7.Innhenting_og_behandling.Eg_samtykker_med_dette_i4.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Gruppe7.Innhenting_fra_andre_ins.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Gruppe7.Innhenting_fra_andre_ins.fe97d1a0-c787-4811-bbde-b0194fd8186c.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Gruppe7.Opplysningar_som_kan_inn.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Gruppe7.Opplysningar_som_kan_inn.a3560df8-1284-4be7-aa79-59d2cd7b5a1f.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Gruppe7.SjekkBoksListe.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Gruppe7.SjekkBoksListe.Personnummer.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Gruppe7.SjekkBoksListe.Helseopplysningar.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Gruppe7.Informasjon10.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Matombering3.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Matombering3.Kor_mange_dagar_ynskjer_.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Matombering3.Kor_mange_dagar_ynskjer_._1_3.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Matombering3.Kor_mange_dagar_ynskjer_._3_6.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Matombering3.Treng_du_diett_eller_har.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Matombering3.Treng_du_diett_eller_har.Ja_.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Matombering3.Treng_du_diett_eller_har.Nei4.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Matombering3.Skriv_litt_om_kva_dette_.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Gruppe8.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Matombering2.Gruppe8.SkjemaElement.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Psykiatriske_tenester2.Informasjon_om_sokar.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Psykiatriske_tenester2.Informasjon_om_sokar.Informasjon16.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Psykiatriske_tenester2.Informasjon_om_sokar.Bur2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Psykiatriske_tenester2.Informasjon_om_sokar.Bur2._leine2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Psykiatriske_tenester2.Informasjon_om_sokar.Bur2.I_lag_med_andre2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Psykiatriske_tenester2.Informasjon_om_sokar.Teneste.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Psykiatriske_tenester2.Informasjon_om_sokar.Teneste.Dagsenter.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Psykiatriske_tenester2.Informasjon_om_sokar.Teneste.Heimebesok.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Psykiatriske_tenester2.Informasjon_om_sokar.Teneste.Dagsenter_og_heimebesok.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Psykiatriske_tenester2.Informasjon_om_sokar.Grunngjeving_for_soknade2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Psykiatriske_tenester2.Informasjon_om_sokar.Nettverk2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Psykiatriske_tenester2.Informasjon_om_sokar.SkjemaElement.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sjukeheim___kortidsoppha2.Grunnlag_for_soknad_om_k.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sjukeheim___kortidsoppha2.Grunnlag_for_soknad_om_k.Informasjon17.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sjukeheim___kortidsoppha2.Grunnlag_for_soknad_om_k.Skildre_hjelpebehovet_du2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sjukeheim___kortidsoppha2.Grunnlag_for_soknad_om_k.Namn_pa_fastlege2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sjukeheim___kortidsoppha2.Grunnlag_for_soknad_om_k.Tal_pa_dagar_for_ynskja_.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sjukeheim___kortidsoppha2.Grunnlag_for_soknad_om_k.SkjemaElement.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sjukeheim___langtidsopph2.Grunnlag_for_soknad_om_l.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sjukeheim___langtidsopph2.Grunnlag_for_soknad_om_l.Skildre_hjelpebehovet_du.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sjukeheim___langtidsopph2.Grunnlag_for_soknad_om_l.Namn_pa_fastlege.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sjukeheim___langtidsopph2.Grunnlag_for_soknad_om_l.SkjemaElement.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Stottekontakt2.Informasjon_om_sokar___h.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Stottekontakt2.Informasjon_om_sokar___h.Informasjon18.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Stottekontakt2.Informasjon_om_sokar___h.Funksjonsskildring.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Stottekontakt2.Informasjon_om_sokar___h.Nettverk.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Stottekontakt2.Informasjon_om_sokar___h.Omfang_og_disponering.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Stottekontakt2.Informasjon_om_sokar___h.Forslag_til_aktuell_stot.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Stottekontakt2.Informasjon2.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Informasjon19.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.Bur.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.Bur._leine.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.Bur.I_lag_med_andre.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.Tilpassa_bustad.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.Tilpassa_bustad.Ja.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.Tilpassa_bustad.Nei.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.Type_bustad.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.Type_bustad.E.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.Type_bustad.L.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.Type_bustad.O.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.Type_bustad.T.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.Type_bustad.U.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.Type_bustad.A.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.Busituasjon.Grunngjeving_for_soknade.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tryggleiksalarm2.SkjemaElement.synlig] = "True"
(328ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
ScriptEvent
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodelsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Mobilnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(328ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(328ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(328ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(328ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Beskriv_sokaren_dine_nor"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(328ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Bustadtilhove"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(328ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Type_bustad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader

Skjemaeigar: Ulstein kommune | Telefon 70 01 75 00 | E-post: postmottak@ulstein.kommune.no