• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Melding om interesse

Skjemautfylling

Valmedarbeidar - melding om interesse

Melding om interesse
Sande kommune treng fleire valmedarbeidarar til Stortingsvalet 2021. Dette er eit svært viktig arbeid og ei god erfaring for den som er med på dette. Det vert gitt godtgjersle for tapt arbeidsforteneste og for oppmøte.

Valmedarbeidar:

Kan utføre alle oppgåver i eit vallokale utanom å føre møtebok. Til dømes krysse av i manntalet, stemple stemmesetlar og sjå til at veljarane legg stemmesetlane i valurna. I tillegg til andre praktiske oppgåver.

Valansvarleg tek kontakt viss du vert tildelt ei rolle.

Personalia
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 1ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Melding_om_interesse' generert (målt tidsbruk: 31ms)
(93ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 31ms)
(93ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 53ms)
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(93ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 81 kontroller gjennomgått
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(93ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (18 objekttrær) - OK
(109ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Fornavn"]") på ["Tekstboks"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Etternavn"]") på ["Tekstboks2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Fnr"]") på ["Fodelsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Mobil"]") på ["Mobilnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(109ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 6ms)
ScriptEvent
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodelsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Mobilnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Stad__krins"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader