• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søknaden gjeld

Skjemautfylling

Skjenkeløyve for einskildhøve eller ambulerande løyve

Ambulerande skjenkeløyve vert gitt til mindre lukka arrangement. Eksempel på arrangement: private jubileum, bryllaup og mindre jobbfestar. Arrangementet må haldast på eit avgrensa område. Det er berre dei som er invitert på førehand som kan delta på arrangementet. 
Det må søkast minimum 7 dagar før arrangementet/selskapet.
Du treng ikkje søkje om:
- staden du søkjer skjenkeløyve for allereie har fast skjenkeløyve eller du som arrangør er eigar, leigar, drivar, eller tilsett ved lokalet det vert søkt skjenkeløyve for.

Skjenkeløyve for einskildshøve er for opne arrangement. Eksempel på arrangement: festival, offentlege arrangement og konsertar.  Skjenkeløyve for einskildshøve er eit løyve på lik linje med eit fast skjenkeløyve, men vert berre gitt for 1-6 dagar.  Det må søkast minimum 30 dagar før arrangementet/selskapet.


For meir informasjon:
- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (Alkoholloven)
- Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (Alkoholforskriften)
- Rundskriv til alkoholloven (Helsedirektoratet)
- Meir informasjon om skjenkeløyve i Sande kommune

Bevillingstype

Om søknaden kjem fra lag eller foreningar må det søkast om einskildsløyve 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjeld' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Vilkar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Sokjar' generert (målt tidsbruk: 13ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Styrar_og_vara_for_styra' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Alkoholgruppe_og_skjenke' generert (målt tidsbruk: 11ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Arrangement' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Vilkar_og_vedtakstekst' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 34ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 34ms)
(78ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(78ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 1525 kontroller gjennomgått
(78ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(78ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(625ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (11392 objekttrær) - OK
(625ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true || Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_b..") på ["Vedtak_om_skjenkebevilli"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var fnr=substr( Fodselsnummer,0,6);var dag=substr(fnr,0,2);var mnd=substr(fnr,2,2);var aar=substr(fnr,4,2);if (aar < 30) {aa..") på ["Fodsel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Fodsel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "20". Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var ddato=date(getyear(now()),getmonth(now()),getday(now()));var fdato=date(substr(Fodsel,0,4),substr(Fodsel,4,2),substr(Fo..") på ["Alder"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Alder"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "01". Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Sokjar.Opplysningar_om_loyvings.Alder < 20 && (Styrar_og_vara_for_styra.Opplysningar_om_styrar.Alder2 < 20 || (Styrar_og..") på ["synlig"] (default: True)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var ddato=date(getyear(now()),getmonth(now()),getday(now()));var fdato=date(substr(Fodsel,0,4),substr(Fodsel,4,2),substr(Fo..") på ["Alder"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "01"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var ddato=date(getyear(now()),getmonth(now()),getday(now()));var fdato=date(substr(Fodsel,0,4),substr(Fodsel,4,2),substr(Fo..") på ["Alder"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "01"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse8"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted11"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefonnummer6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_postadresse6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["E_postadresse6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Sokjar.Sokjar_pa_loyvet.Sokar_er__.Privatperson) {return Sokjar.Opplysningar_om_loyvings.E_postadresse6};if ( Sokjar.Sok..") på ["E_postadresse8"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var fnr=substr( Fodselsnummer,0,6);var dag=substr(fnr,0,2);var mnd=substr(fnr,2,2);var aar=substr(fnr,4,2);if (aar < 30) {aa..") på ["Fodsel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "20"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var ddato=date(getyear(now()),getmonth(now()),getday(now()));var fdato=date(substr(Fodsel,0,4),substr(Fodsel,4,2),substr(Fo..") på ["Alder"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "01"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var ddato=date(getyear(now()),getmonth(now()),getday(now()));var fdato=Fodselsdato5;var diff=ddato-fdato;var diffstr=diff+"..") på ["Alder2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Alder2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "". Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Sokjar.Opplysningar_om_loyvings.Alder < 20 && (Styrar_og_vara_for_styra.Opplysningar_om_styrar.Alder2 < 20 || (Styrar_og..") på ["synlig"] = false (default: True)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if(Vara_for_styrar.Har_styrer_ein_vara_.Ja) { var ddato=date(getyear(now()),getmonth(now()),getday(now()));var fdato=Fodsel..") på ["Alder3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Alder3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Sokjar.Opplysningar_om_loyvings.Alder < 20 && (Styrar_og_vara_for_styra.Opplysningar_om_styrar.Alder2 < 20 || (Styrar_og..") på ["synlig"] = false (default: True)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Ambulerande_skjenkeloyve) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Ein_dag || Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Fleire_dagar_utan_samanh || Gruppe18.Kva_blir_d..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Sokjar.Opplysningar_om_loyvings.Alder < 20 && (Styrar_og_vara_for_styra.Opplysningar_om_styrar.Alder2 < 20 || (Styrar_og..") på ["synlig"] = false (default: True)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Ein_dag) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdatoenkelt=now()+date(0,0,30);if (Dato2
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdato=now()+date(0,0,7);if (Dato2
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.En_dag__gruppe_1_2 == true) {return true}; else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.En_dag__gruppe_3 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Fleire_samanhengande_dag) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdatoenkelt=now()+date(0,0,30);if (Row24.Dato_fra2
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdato=now()+date(0,0,7);if (Row24.Dato_fra2
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var relativdato = Row24.til21-Row24.Dato_fra2; if(getmonth(relativdato) > 0 || getyear(relativdato) > 0) {return 999}; else..") på ["Antall_dager3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Antall_dager3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 1. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=1) {return true};else ..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=2) {return true};else ..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=3) {return true};else ..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=4) {return true};else ..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=5) {return true};else ..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=6) {return true};else ..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=1) {return true};else..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=2) {return true};else..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=3) {return true};else..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=4) {return true};else ..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=5) {return true};else ..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=6) {return true};else..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >= 2) {return true};..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >6) {return false};else {return true};") på ["Antall_dager4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Antall_dager4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Helligdag == true && Type_soknad2 == true && Sted == true && Antall_deltakere2 == true && Type_arrangement == true && A..") på ["Automatisk_vedtak"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Automatisk_vedtak"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true || Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_b..") på ["Vedtak_om_skjenkebevilli"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = " "
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Ved..") på ["Overskrift_kvittering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Din..") på ["kvitteringstekst"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Sid..") på ["Hvisgodkjent_webkvitteri"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Ved..") på ["kvitteringstekstepost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Den..") på ["kvitteringstekstepost2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Det..") på ["Hvisgodkjent_epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Fak..") på ["Hvisgodkjentfaktura"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Din..") på ["Tekst_web_kvittering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == false && Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == false) {return "D..") på ["manuell_e_post_ettersend"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Ved..") på ["Securitas"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "pos..") på ["Hvisgodkjentepostpoliti"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "mag..") på ["HvisgodkjentepostSecurit"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Søk..") på ["Journalposttittel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == "false" && Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == "false") {retur..") på ["Saksnummer_arkiv"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == "false" && Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == "false") {retur..") på ["Saksnummer_arkiv"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >1) {return false};else {return true};") på ["Antall_dager5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Antall_dager5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if( Helligdag2 == true && Type_soknad3 == true && Antall_dager5 == true &&Type_arrangement2 == true && Sted2 == true && Ant..") på ["Automatisk_vedtak2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Automatisk_vedtak2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true || Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_b..") på ["Vedtak_om_skjenkebevilli"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = " "
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Ved..") på ["Overskrift_kvittering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Din søknad er sendt til behandling"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Din..") på ["kvitteringstekst"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Din søknad om er sendt til behandling"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Sid..") på ["Hvisgodkjent_webkvitteri"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Siden søknaden om skjenkebevilling må til manuell behandling vil du få en e-post. Denne eposten inneholder detaljer rundt din søknad."
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Ved..") på ["kvitteringstekstepost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = " "
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Den..") på ["kvitteringstekstepost2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = " "
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Det..") på ["Hvisgodkjent_epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Søknaden ligg vedlagt"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Fak..") på ["Hvisgodkjentfaktura"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Din..") på ["Tekst_web_kvittering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Din søknad om skjenkebevilling er sendt til behandling. Du vil motta en e-post med kopi av din søknad og innsendte dokumenter."
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == false && Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == false) {return "D..") på ["manuell_e_post_ettersend"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = " "
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Ved..") på ["Securitas"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "pos..") på ["Hvisgodkjentepostpoliti"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "mag..") på ["HvisgodkjentepostSecurit"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Søk..") på ["Journalposttittel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Søknaden er sendt til manuell behandling"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == "false" && Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == "false") {retur..") på ["Saksnummer_arkiv"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == "false" && Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == "false") {retur..") på ["Saksnummer_arkiv"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "20/2241"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil && Arrangement.Informasjon_om_arrangeme.Tal_pa_deltakarar <= 8..") på ["Enkeltanledning_minstekr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Enkeltanledning_minstekr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_minstekr == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil && Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_da..") på ["Enkeltanledning_ekstra_v"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Enkeltanledning_ekstra_v"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_ekstra_v == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Fleire_samanhengande_dag) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Flere_sammenhengende_dag2 == true ){return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Ja) {return true};else {return false}; ") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=1) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=2) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=") på ["Row18"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Multirad}
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=3) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=4) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=5) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=6) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Flere_sammenhengende_dag3 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Ja && Tidspunkt_for_arrangemen.Skjenkegruppe2.Gruppe_3__Brennevin__22_..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=1) {return true};else..") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=2) {return true};else..") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=3) {return true};else..") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=4) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=5) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=6) {return true};else..") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Usammenhengende_dager == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Skjenkegruppe2.Gruppe_3__Brennevin__22_ == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdatoenkelt=now()+date(0,0,30);if (Arrangementsdato2
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdato=now()+date(0,0,7);if (Arrangementsdato2
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Usammenhengende_dager == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=count ( Dato_og_tidspunkt_)") på ["Antall_dager2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >= 2) {return true};..") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vel_type_arrangement.Annet3) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Ambulerande_skjenkeloyve) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vel_type_arrangement2.Annet2) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil && Informasjon_om_arrangeme.Tal_pa_deltakarar >= 80) {return ..") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_minstekr == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_ekstra_v == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_ekstra_v2 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_ekstra_v2 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Ambulerende2 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil) {return true};else {return false};") på ["Type_soknad2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Type_soknad2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Helligdag == true && Type_soknad2 == true && Sted == true && Antall_deltakere2 == true && Type_arrangement == true && A..") på ["Automatisk_vedtak"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Arrangement.Beskriv_arrangement___ei.Arrangementet_er.Ute || Arrangement.Beskriv_arrangement___ei.Arrangementet_er.I_tel..") på ["Sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "". Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Helligdag == true && Type_soknad2 == true && Sted == true && Antall_deltakere2 == true && Type_arrangement == true && A..") på ["Automatisk_vedtak"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Arrangement.Beskriv_arrangement___ei.Arrangementet_skjer_pa_i.Annet) {return true};else {return false};") på ["Arrangement_foregar"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Arrangement.Beskriv_arrangement___ei.Vel_type_arrangement.Festival_songarstemne__i || Arrangement.Beskriv_arrangement___..") på ["Type_arrangement"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Type_arrangement"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Helligdag == true && Type_soknad2 == true && Sted == true && Antall_deltakere2 == true && Type_arrangement == true && A..") på ["Automatisk_vedtak"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Helligdag == true && Type_soknad2 == true && Sted == true && Antall_deltakere2 == true && Type_arrangement == true && A..") på ["Automatisk_vedtak"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Arrangement.Informasjon_om_arrangeme.Tal_pa_deltakarar >= 80) {return false};else {return true};") på ["Antall_deltakere2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Antall_deltakere2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Helligdag == true && Type_soknad2 == true && Sted == true && Antall_deltakere2 == true && Type_arrangement == true && A..") på ["Automatisk_vedtak"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >6) {return false};else {return true};") på ["Antall_dager4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdato=now()+date(0,0,30);if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Dato2{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Antall_dager_for_en_dag"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Helligdag == true && Type_soknad2 == true && Sted == true && Antall_deltakere2 == true && Type_arrangement == true && A..") på ["Automatisk_vedtak"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdato=now()+date(0,0,30);if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Row24.Dato_fra2{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Antall_dager_for_flere_d"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Helligdag == true && Type_soknad2 == true && Sted == true && Antall_deltakere2 == true && Type_arrangement == true && A..") på ["Automatisk_vedtak"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Vil_skjenkinga_ga_fore_s.Ja7) {return false};else {return true};") på ["Helligdag"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Helligdag"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Helligdag == true && Type_soknad2 == true && Sted == true && Antall_deltakere2 == true && Type_arrangement == true && A..") på ["Automatisk_vedtak"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Helligdag == true && Type_soknad2 == true && Sted == true && Antall_deltakere2 == true && Type_arrangement == true && A..") på ["Automatisk_vedtak"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Ambulerande_skjenkeloyve) {return true};else {return false};") på ["Type_soknad3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Type_soknad3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if( Helligdag2 == true && Type_soknad3 == true && Antall_dager5 == true &&Type_arrangement2 == true && Sted2 == true && Ant..") på ["Automatisk_vedtak2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Arrangement.Beskriv_arrangement___am.Arrangementet_er2.I_telt3 || Arrangement.Beskriv_arrangement___am.Arrangementet_er2..") på ["Sted2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Sted2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "". Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if( Helligdag2 == true && Type_soknad3 == true && Antall_dager5 == true &&Type_arrangement2 == true && Sted2 == true && Ant..") på ["Automatisk_vedtak2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Arrangement.Beskriv_arrangement___am.Arrangementet_skjer_pa_i2.Annet) {return true};else {return false};") på ["Arrangementet_foregar6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Arrangement.Beskriv_arrangement___am.Vel_type_arrangement2.Annet2) {return false};if (Arrangement.Beskriv_arrangement___..") på ["Type_arrangement2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Type_arrangement2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "". Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if( Helligdag2 == true && Type_soknad3 == true && Antall_dager5 == true &&Type_arrangement2 == true && Sted2 == true && Ant..") på ["Automatisk_vedtak2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Arrangement.Informasjon_om_arrangeme.Tal_pa_deltakarar >= 80) {return false};else {return true};") på ["Antall_deltakere"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Antall_deltakere"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if( Helligdag2 == true && Type_soknad3 == true && Antall_dager5 == true &&Type_arrangement2 == true && Sted2 == true && Ant..") på ["Automatisk_vedtak2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >1) {return false};else {return true};") på ["Antall_dager5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Vil_skjenkinga_ga_fore_s.Ja7) {return false};else {return true};") på ["Helligdag2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Helligdag2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if( Helligdag2 == true && Type_soknad3 == true && Antall_dager5 == true &&Type_arrangement2 == true && Sted2 == true && Ant..") på ["Automatisk_vedtak2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdato=now()+date(0,0,7);if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Dato2{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Antall_dager_for__"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if( Helligdag2 == true && Type_soknad3 == true && Antall_dager5 == true &&Type_arrangement2 == true && Sted2 == true && Ant..") på ["Automatisk_vedtak2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if( Helligdag2 == true && Type_soknad3 == true && Antall_dager5 == true &&Type_arrangement2 == true && Sted2 == true && Ant..") på ["Automatisk_vedtak2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Ved..") på ["Overskrift_kvittering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Din søknad er sendt til behandling"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Din..") på ["kvitteringstekst"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Din søknad om er sendt til behandling"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Sid..") på ["Hvisgodkjent_webkvitteri"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Siden søknaden om skjenkebevilling må til manuell behandling vil du få en e-post. Denne eposten inneholder detaljer rundt din søknad."
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Ved..") på ["kvitteringstekstepost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = " "
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Den..") på ["kvitteringstekstepost2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = " "
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Det..") på ["Hvisgodkjent_epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Søknaden ligg vedlagt"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Fak..") på ["Hvisgodkjentfaktura"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["RefID"]") på ["SkjemaID"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var Fornavn = (Styrar_og_vara_for_styra.Opplysningar_om_styrar.Rad19.fornavn4);var Etternavn = (Styrar_og_vara_for_styra.Opp..") på ["Styrer_kvittering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Din..") på ["Tekst_web_kvittering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Din søknad om skjenkebevilling er sendt til behandling. Du vil motta en e-post med kopi av din søknad og innsendte dokumenter."
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == false && Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == false) {return "D..") på ["manuell_e_post_ettersend"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = " "
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Ved..") på ["Securitas"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "pos..") på ["Hvisgodkjentepostpoliti"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "mag..") på ["HvisgodkjentepostSecurit"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == true || Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == true) {return "Søk..") på ["Journalposttittel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Søknaden er sendt til manuell behandling"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Dato2") på ["Dato4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Dato4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if(Alkoholgruppe_og_skjenke.Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Ein_dag) {return Dato4};else if(Alkoholgruppe_og_skjenke.Gruppe1..") på ["Endelig_dato_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Row24.Dato_fra2 + "-" + Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen..") på ["Dato_sammenhengende"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Dato_sammenhengende"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "-". Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if(Alkoholgruppe_og_skjenke.Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Ein_dag) {return Dato4};else if(Alkoholgruppe_og_skjenke.Gruppe1..") på ["Endelig_dato_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var liste =Alkoholgruppe_og_skjenke.Dato_og_tidspunkt_;var datoer = "";loop (liste) {var dato = val["Arrangementsdato2"] + "..") på ["Dato_usammenhengende"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Dato_usammenhengende"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "". Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if(Alkoholgruppe_og_skjenke.Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Ein_dag) {return Dato4};else if(Alkoholgruppe_og_skjenke.Gruppe1..") på ["Endelig_dato_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if(Alkoholgruppe_og_skjenke.Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Ein_dag) {return Dato4};else if(Alkoholgruppe_og_skjenke.Gruppe1..") på ["Endelig_dato_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Sokjar.Sokjar_pa_loyvet.Sokar_er__.Privatperson) {return Sokjar.Opplysningar_om_loyvings.E_postadresse6};if ( Sokjar.Sok..") på ["E_postadresse8"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak == "false" && Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2 == "false") {retur..") på ["Saksnummer_arkiv"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "20/2241"
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Ambulerande_skjenkeloyve) {return true}; else {return false};") på ["Ambulerende2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Ambulerende2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Ambulerende2 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil && Arrangement.Informasjon_om_arrangeme.Tal_pa_deltakarar <= 8..") på ["Enkeltanledning_minstekr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil && Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_da..") på ["Enkeltanledning_ekstra_v"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil && Arrangement.Informasjon_om_arrangeme.Tal_pa_deltakarar > 8..") på ["Enkeltanledning_ekstra_v2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Enkeltanledning_ekstra_v2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_ekstra_v2 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_ekstra_v2 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Ein_dag && Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Skj..") på ["En_dag__gruppe_1_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["En_dag__gruppe_1_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.En_dag__gruppe_1_2 == true) {return true}; else {return false};") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Ein_dag && Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Skj..") på ["En_dag__gruppe_3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["En_dag__gruppe_3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.En_dag__gruppe_3 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Fleire_samanhengande_dag && Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_f..") på ["Flere_sammenhengende_dag2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Flere_sammenhengende_dag2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Flere_sammenhengende_dag2 == true ){return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Fleire_samanhengande_dag && Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_f..") på ["Flere_sammenhengende_dag3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Flere_sammenhengende_dag3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Flere_sammenhengende_dag3 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Fleire_dagar_utan_samanh) {return true};if (Alkoholgruppe_og_skj..") på ["Usammenhengende_dager"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Usammenhengende_dager"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false. Oppdaterer referanser:
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Usammenhengende_dager == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Usammenhengende_dager == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdatoenkelt=now()+date(0,0,30);if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Dato2{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdato=now()+date(0,0,7);if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Dato2{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= 18") på ["Bevillingssoker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= 18") på ["Styrer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= 18") på ["Stedfortreder"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Skjenkegruppe2.Gruppe_3__Brennevin__22_ == true ) {return "20"};else {..") på ["Bevilgningsoker_3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Skjenkegruppe2.Gruppe_3__Brennevin__22_ == true ) {return "20"};else {..") på ["Styrer_3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Skjenkegruppe2.Gruppe_3__Brennevin__22_ == true ) {return "20"};else {..") på ["Stedfortreder_3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=10") på ["gruppeentofra"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll}
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=2") på ["gruppeentotil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll}
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=13") på ["gruppetrefra"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll}
(625ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=02") på ["gruppetretil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll}
(625ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(625ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 556ms)
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Annet3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownListElement} = false. Oppdaterer referanser:
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vel_type_arrangement.Annet3) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Festival_songarstemne__i"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownListElement} = false. Oppdaterer referanser:
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Arrangement.Beskriv_arrangement___ei.Vel_type_arrangement.Festival_songarstemne__i || Arrangement.Beskriv_arrangement___..") på ["Type_arrangement"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Konsert_dans_treff_quiz_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownListElement} = false. Oppdaterer referanser:
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Arrangement.Beskriv_arrangement___ei.Vel_type_arrangement.Festival_songarstemne__i || Arrangement.Beskriv_arrangement___..") på ["Type_arrangement"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Slutta_lag"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownListElement} = false. Oppdaterer referanser:
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Arrangement.Beskriv_arrangement___am.Vel_type_arrangement2.Annet2) {return false};if (Arrangement.Beskriv_arrangement___..") på ["Type_arrangement2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Annet2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownListElement} = false. Oppdaterer referanser:
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vel_type_arrangement2.Annet2) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Arrangement.Beskriv_arrangement___am.Vel_type_arrangement2.Annet2) {return false};if (Arrangement.Beskriv_arrangement___..") på ["Type_arrangement2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Gruppe9.Vedtak_om_skjenkebevilli.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Gruppe9.Tar_du_dere_betalt_for_a.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Opplysningar_om_loyvings.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Opplysningar_om_loyvings.Fodsel.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Opplysningar_om_loyvings.Alder.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Organisasjonsopplysninga.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Gruppe14.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_og_vara_for_styra.Opplysningar_om_styrar.Alder2.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_og_vara_for_styra.Opplysningar_om_vara_for.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_og_vara_for_styra.Opplysningar_om_vara_for.Alder3.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Ambulerande_skjenkeloyve) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Ein_dag || Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Fleire_dagar_utan_samanh || Gruppe18.Kva_blir_d..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Informasjon24.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Sokjar.Opplysningar_om_loyvings.Alder < 20 && (Styrar_og_vara_for_styra.Opplysningar_om_styrar.Alder2 < 20 || (Styrar_og..") på ["synlig"] = true
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Ein_dag) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdatoenkelt=now()+date(0,0,30);if (Dato2
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdato=now()+date(0,0,7);if (Dato2
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.En_dag__gruppe_1_2 == true) {return true}; else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.En_dag__gruppe_3 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Fleire_samanhengande_dag) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdatoenkelt=now()+date(0,0,30);if (Row24.Dato_fra2
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdato=now()+date(0,0,7);if (Row24.Dato_fra2
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Fleire_samanhengande_dag) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Flere_sammenhengende_dag2 == true ){return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Ja) {return true};else {return false}; ") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=1) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=2) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=3) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=4) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=5) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=6) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Flere_sammenhengende_dag3 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Ja && Tidspunkt_for_arrangemen.Skjenkegruppe2.Gruppe_3__Brennevin__22_..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=1) {return true};else..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=2) {return true};else..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=3) {return true};else..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=4) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=5) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=6) {return true};else..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Usammenhengende_dager == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Skjenkegruppe2.Gruppe_3__Brennevin__22_ == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdatoenkelt=now()+date(0,0,30);if (Arrangementsdato2
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdato=now()+date(0,0,7);if (Arrangementsdato2
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Usammenhengende_dager == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Alkoholgruppe_og_skjenke.Gruppe25.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >= 2) {return true};..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Beskriv_arrangement___ei.Vel_type_arrangement.Annet3.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Beskriv_arrangement___ei.Vel_type_arrangement.Festival_songarstemne__i.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Beskriv_arrangement___ei.Vel_type_arrangement.Idrettsarrangement.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Beskriv_arrangement___ei.Vel_type_arrangement.Kinovisning.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Beskriv_arrangement___ei.Vel_type_arrangement.Konsert_dans_treff_quiz_.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Beskriv_arrangement___ei.Vel_type_arrangement.Russetreff.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vel_type_arrangement.Annet3) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Beskriv_arrangement___ei.Arrangementet_skjer_pa_i.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Ambulerande_skjenkeloyve) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Beskriv_arrangement___am.Vel_type_arrangement2.Slutta_lag.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Beskriv_arrangement___am.Vel_type_arrangement2.Annet2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vel_type_arrangement2.Annet2) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Beskriv_arrangement___am.Arrangementet_skjer_pa_i2.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Informasjon_om_arrangeme.Kva_er_aldersgrensa_.synlig] = "False"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil && Informasjon_om_arrangeme.Tal_pa_deltakarar >= 80) {return ..") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Planlagt_vakthald_sikrin.Type_vakthald_sikring_.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Planlagt_vakthald_sikrin.Type_vakthald_sikring_.A2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Planlagt_vakthald_sikrin.Type_vakthald_sikring_.A2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Planlagt_vakthald_sikrin.Type_vakthald_sikring_.B.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Planlagt_vakthald_sikrin.Type_vakthald_sikring_.P.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arrangement.Planlagt_vakthald_sikrin.Beskriv_type_vakthald_si.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_minstekr == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_ekstra_v == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_ekstra_v2 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_ekstra_v2 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Ambulerende2 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg2.Gruppe26.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg2.Gruppe26.Eg_vi_erklarer_at_vi_har2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg2.Gruppe26.Eg_vi_erklarer_at_vi_har2.Ja6.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan.Type_soknad2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan.Sted.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan.Arrangement_foregar.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan.Type_arrangement.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan.Antall_deltakere2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan.Antall_dager4.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan.Antall_dager_for_en_dag.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan.Antall_dager_for_flere_d.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan.Helligdag.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan.Automatisk_vedtak.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan2.Type_soknad3.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan2.Sted2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan2.Arrangementet_foregar6.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan2.Type_arrangement2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan2.Antall_deltakere.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan2.Antall_dager5.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan2.Helligdag2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan2.Antall_dager_for__.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Vilkar_for_manuell_behan2.Automatisk_vedtak2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.Overskrift_kvittering.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.kvitteringstekst.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.Hvisgodkjent_webkvitteri.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.kvitteringstekstepost.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.kvitteringstekstepost2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.Hvisgodkjent_epost.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.Hvisgodkjentfaktura.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.SkjemaID.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.Styrer_kvittering.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.Tekst_web_kvittering.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.manuell_e_post_ettersend.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.Securitas.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.Hvisgodkjentepostpoliti.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.HvisgodkjentepostSecurit.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Kvitteringstekster.Journalposttittel.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Datotekster.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Datotekster.Dato4.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Datotekster.Dato_sammenhengende.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Datotekster.Dato_usammenhengende.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Datotekster.Endelig_dato_.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Verdier_til_avlevering.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Verdier_til_avlevering.E_postadresse8.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Verdier_til_avlevering.Saksnummer_arkiv.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Ambulerende2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_minstekr.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_ekstra_v.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_ekstra_v2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.En_dag__gruppe_1_2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.En_dag__gruppe_3.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Flere_sammenhengende_dag2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Flere_sammenhengende_dag3.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Usammenhengende_dager.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Aktivere_dato_enkeltanle.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Aktivere_dato_ambulerend.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Lovlig_alder.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Lovlig_alder.Bevillingssoker2.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Lovlig_alder.Styrer.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Lovlig_alder.Stedfortreder.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Lovlig_alder.Bevilgningsoker_3.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Lovlig_alder.Styrer_3.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Lovlig_alder.Stedfortreder_3.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Lovlige_skjenketider.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Lovlige_skjenketider.gruppeentofra.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Lovlige_skjenketider.gruppeentotil.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Lovlige_skjenketider.gruppetrefra.synlig] = "True"
(671ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar_og_vedtakstekst.Lovlige_skjenketider.gruppetretil.synlig] = "True"
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Ambulerande_skjenkeloyve) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Ein_dag || Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Fleire_dagar_utan_samanh || Gruppe18.Kva_blir_d..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Alkoholgruppe_og_skjenke.Tidspunkt_for_arrangemen.Informasjon24.synlig] = "True"
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Sokjar.Opplysningar_om_loyvings.Alder < 20 && (Styrar_og_vara_for_styra.Opplysningar_om_styrar.Alder2 < 20 || (Styrar_og..") på ["synlig"] = true
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Ein_dag) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdatoenkelt=now()+date(0,0,30);if (Dato2
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdato=now()+date(0,0,7);if (Dato2
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.En_dag__gruppe_1_2 == true) {return true}; else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.En_dag__gruppe_3 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Fleire_samanhengande_dag) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdatoenkelt=now()+date(0,0,30);if (Row24.Dato_fra2
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdato=now()+date(0,0,7);if (Row24.Dato_fra2
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe18.Kva_blir_det_sokt_om_.Fleire_samanhengande_dag) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Flere_sammenhengende_dag2 == true ){return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Ja) {return true};else {return false}; ") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=1) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=2) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=3) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=4) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=5) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=6) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Flere_sammenhengende_dag3 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Ja && Tidspunkt_for_arrangemen.Skjenkegruppe2.Gruppe_3__Brennevin__22_..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=1) {return true};else..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=2) {return true};else..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=3) {return true};else..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=4) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=5) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Tidspunkt_for_arrangemen.Du_har_valgt_fleire_sama.Nei && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >=6) {return true};else..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Usammenhengende_dager == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Tidspunkt_for_arrangemen.Skjenkegruppe2.Gruppe_3__Brennevin__22_ == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdatoenkelt=now()+date(0,0,30);if (Arrangementsdato2
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=var soknadsdato=now()+date(0,0,7);if (Arrangementsdato2
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_visning_av_kl.Usammenhengende_dager == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil && Tidspunkt_for_arrangemen.Antall_dager3 >= 2) {return true};..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vel_type_arrangement.Annet3) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if ( Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Ambulerande_skjenkeloyve) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vel_type_arrangement2.Annet2) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (Soknaden_gjeld.Gruppe9.Loyve_for.Skjenkeloyve_for_einskil && Informasjon_om_arrangeme.Tal_pa_deltakarar >= 80) {return ..") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_minstekr == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_ekstra_v == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_ekstra_v2 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Enkeltanledning_ekstra_v2 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(687ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vilkar_og_vedtakstekst.Script_for_aktivering_av.Ambulerende2 == true) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
ScriptEvent
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Vedtak_om_skjenkebevilli"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = " ")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodsel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "20")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Alder"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "01")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse8"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted11"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefonnummer6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_postadresse6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_postadresse8"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Alder2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Alder3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Antall_dager3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 1)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Antall_dager4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Automatisk_vedtak"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Overskrift_kvittering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Din søknad er sendt til behandling")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["kvitteringstekst"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Din søknad om er sendt til behandling")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Hvisgodkjent_webkvitteri"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Siden søknaden om skjenkebevilling må til manuell behandling vil du få en e-post. Denne eposten inneholder detaljer rundt din søknad.")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["kvitteringstekstepost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = " ")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["kvitteringstekstepost2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = " ")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Hvisgodkjent_epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Søknaden ligg vedlagt")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Hvisgodkjentfaktura"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekst_web_kvittering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Din søknad om skjenkebevilling er sendt til behandling. Du vil motta en e-post med kopi av din søknad og innsendte dokumenter.")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["manuell_e_post_ettersend"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = " ")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Securitas"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Hvisgodkjentepostpoliti"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["HvisgodkjentepostSecurit"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Journalposttittel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Søknaden er sendt til manuell behandling")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Saksnummer_arkiv"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Antall_dager5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Automatisk_vedtak2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Saksnummer_arkiv"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "20/2241")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Enkeltanledning_minstekr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Enkeltanledning_ekstra_v"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Row18"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Multirad})
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Antall_dager2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Type_soknad2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Arrangement_foregar"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Type_arrangement"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Antall_deltakere2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Antall_dager_for_en_dag"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Antall_dager_for_flere_d"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Helligdag"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Type_soknad3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sted2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Arrangementet_foregar6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Type_arrangement2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Antall_deltakere"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Helligdag2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Antall_dager_for__"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = true)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["SkjemaID"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Styrer_kvittering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Dato4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Endelig_dato_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Dato_sammenhengende"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "-")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Dato_usammenhengende"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Ambulerende2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Enkeltanledning_ekstra_v2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["En_dag__gruppe_1_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["En_dag__gruppe_3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Flere_sammenhengende_dag2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Flere_sammenhengende_dag3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Usammenhengende_dager"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Aktivere_dato_enkeltanle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Aktivere_dato_ambulerend"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = false)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Bevillingssoker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 18)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Styrer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 18)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Stedfortreder"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 18)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Bevilgningsoker_3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Styrer_3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Stedfortreder_3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["gruppeentofra"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll} = 10)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["gruppeentotil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll} = 2)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["gruppetrefra"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll} = 13)
(625ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["gruppetretil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll} = 2)
(671ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(671ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(671ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(671ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(671ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(671ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Vel_type_arrangement"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(671ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Vel_type_arrangement2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(671ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(671ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Type_vakthald_sikring_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader