• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om tilknytning til vatn og/eller avløp - meldingsskjema for endringar på eksisterande tilknytningar


Sande kommune har  i dag 3 kommunale vassverk som forsyner innbyggjarane med vatn:

•Gjerdsvika har vasskjelda Sædalsvatnet
•Gursken har vasskjelda Sæssvatnet
•Larsnes, Sandsøy og Kvamsøy har vasskjelda Sandvikvatnet

Kystlab AS utfører regelmessig analysearbeid av både råvatn og reintvatn.

Vassverka blir drive i samsvar med
•Forskrift om vassforsyning og drikkevatn.
•Abonnementsvilkåra for vatn og avløp
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp - administrative bestemmelsar  (PDF, 2 MB)

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(93ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon9' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(140ms) SkjemaService: Steg 'Eigedom2' generert (målt tidsbruk: 39ms)
(140ms) SkjemaService: Steg 'Sokar' generert (målt tidsbruk: 11ms)
(156ms) SkjemaService: Steg 'Tilknyting' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(156ms) SkjemaService: Steg 'Opplysningar_om_abonnent' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(156ms) SkjemaService: Steg 'Spillvassledning__kloakk2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(156ms) SkjemaService: Steg 'Overvass__og_drensleidni' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(156ms) SkjemaService: Steg 'Kven_utforer_arbeidet__' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(156ms) SkjemaService: Steg 'Evt__sarlege_opplysninga' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg___Loyve_og_erkla' generert (målt tidsbruk: 18ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg___teikningar' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(171ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 81ms)
(171ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 114ms)
(187ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(187ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 560 kontroller gjennomgått
(187ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(187ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(187ms) skjemaRefId: 0
(187ms) ReferanseId: 0
(187ms) _brukerService.Bruker.Id: 124021
(187ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(187ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(187ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(203ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (54 objekttrær) - OK
(203ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Tekstboks"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Tekstboks2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(203ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 10ms)
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokar.Organisasjon_foretak.synlig] = "False"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokar.Gruppe9.synlig] = "False"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Bruksareal_i_kvm.synlig] = "False"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Bruksareal_i_kvm.U.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Bruksareal_i_kvm.O.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Spesifiser_anna_.synlig] = "False"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Har_bygninga_fleire_buei.Ja_.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Har_bygninga_fleire_buei.J.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Kor_mange_bueiningar__._22.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Kor_mange_bueiningar__._32.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Kor_mange_bueiningar__._4.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Kor_mange_bueiningar__._5.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Kor_mange_bueiningar__._6.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Kor_mange_bueiningar__._7.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Kor_mange_bueiningar__._8.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Kor_mange_bueiningar__._9.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Kor_mange_bueiningar__._1.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Eiendommen_vert_tilknytt.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Eiendommen_vert_tilknytt.Vassleidning.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Eiendommen_vert_tilknytt.Avlopsleidning.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Eiendommen_vert_tilknytt.Overvassleidning.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Dimensjon_i_mm__.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Materiale_3.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Trykklasse_.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Reduksjonsventil_.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Reduksjonsventil_.J6.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Reduksjonsventil_.N5.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Trykkforsterking.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Trykkforsterking.Ja_2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Trykkforsterking.J9.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Vassmalar.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Vassmalar.J7.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Vassmalar.N6.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Sprinkler.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Sprinkler.J8.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_abonnent.Gruppe8.Sprinkler.N7.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Spillvassledning__kloakk2.Spillvassledning__kloakk.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Spillvassledning__kloakk2.Spillvassledning__kloakk.Dimensjon_i_mm_.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Spillvassledning__kloakk2.Spillvassledning__kloakk.Materiale_.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Spillvassledning__kloakk2.Gruppe6.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Spillvassledning__kloakk2.Gruppe6.Tilbakeslagsventil.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Spillvassledning__kloakk2.Gruppe6.Tilbakeslagsventil.J3.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Spillvassledning__kloakk2.Gruppe6.Tilbakeslagsventil.N2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Spillvassledning__kloakk2.Gruppe6.Avlopspumpe.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Spillvassledning__kloakk2.Gruppe6.Avlopspumpe.J2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Spillvassledning__kloakk2.Gruppe6.Avlopspumpe.N.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Overvass__og_drensleidni.Gruppe7.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Overvass__og_drensleidni.Gruppe7.Dimensjon_i_mm.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Overvass__og_drensleidni.Gruppe7.Materiale_2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Overvass__og_drensleidni.Gruppe7.Feittutskiljar.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Overvass__og_drensleidni.Gruppe7.Feittutskiljar.J4.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Overvass__og_drensleidni.Gruppe7.Feittutskiljar.N3.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Overvass__og_drensleidni.Gruppe7.Oljeutskiljar.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Overvass__og_drensleidni.Gruppe7.Oljeutskiljar.J5.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Overvass__og_drensleidni.Gruppe7.Oljeutskiljar.N4.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kven_utforer_arbeidet__.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kven_utforer_arbeidet__.Informasjon11.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kven_utforer_arbeidet__.Gruppe11.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kven_utforer_arbeidet__.Gruppe11.Organisasjon.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kven_utforer_arbeidet__.Gruppe11.Organisasjon.Organisasjonsnummer.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kven_utforer_arbeidet__.Gruppe11.Organisasjon.Organisasjonsnavn.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kven_utforer_arbeidet__.Gruppe11.Organisasjon.Adresse.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kven_utforer_arbeidet__.Gruppe11.Organisasjon.Postnr__Poststed.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kven_utforer_arbeidet__.Gruppe11.Organisasjon.Postnr__Poststed.Postnr.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kven_utforer_arbeidet__.Gruppe11.Organisasjon.Postnr__Poststed.Poststed.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Evt__sarlege_opplysninga.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Evt__sarlege_opplysninga.Gruppe.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Evt__sarlege_opplysninga.Gruppe.Her_kan_du_kome_med_oppl.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg___Loyve_og_erkla.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg___Loyve_og_erkla.Vedlegg4.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg___Loyve_og_erkla.Vedlegg5.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg___Loyve_og_erkla.Vedlegg6.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg___teikningar.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg___teikningar.Informasjon8.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg___teikningar.Vedlegg7.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg___teikningar.Vedlegg8.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg___teikningar.Vedlegg10.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Har_bygninga_fleire_buei.synlig] = "False"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilknyting.Type_tilknyting.Kor_mange_bueiningar__.synlig] = "False"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
ScriptEvent
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(281ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Bruksareal_i_kvm"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Har_bygninga_fleire_buei"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kor_mange_bueiningar__"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Reduksjonsventil_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Trykkforsterking"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Vassmalar"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Sprinkler"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Tilbakeslagsventil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Avlopspumpe"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Feittutskiljar"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Oljeutskiljar"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader