• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søkar

Skjemautfylling

Søknad om serverings- og skjenkeløyve

Søkaren

Innsendar og løyvesøkar
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Sokar' generert (målt tidsbruk: 9ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Type_loyve2' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_skjenkelo' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Dagleg_leiar___servering' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Eigar_2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Opningstid_og_areal_for_' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Skjenkareal_inne_og_ute' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Styrar_og_stedfortredar_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_verksemda' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Stadfesting' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Vedleggsliste_og_opplast' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 29ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 29ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 1129 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(62ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (72 objekttrær) - OK
(62ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Tlf"]") på ["Tlf"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tlf"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(62ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(62ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 6ms)
ScriptEvent
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tlf"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader