• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Logoped til vaksne

Opplæringslova § 4 A-2 kan gi vaksne rett til logopedhjelp.

Du må legge ved tilråding frå fagperson: lege, PPT, helsestasjon eller andre

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Om_sokjaren' generert (målt tidsbruk: 22ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Tilvist_av_' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(78ms) SkjemaService: Steg '_rsak_til_tilvising_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Tilleggsinformasjon' generert (målt tidsbruk: 15ms)
(124ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 29ms)
(124ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 72ms)
(124ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 94ms)
(124ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(124ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 184 kontroller gjennomgått
(124ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(124ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(124ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (36 objekttrær) - OK
(124ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Forenamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(124ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(124ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 2ms)
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe.Logogpedhjelp_er_tilvist.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe.Logogpedhjelp_er_tilvist.P.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe.Logogpedhjelp_er_tilvist.L.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe.Logogpedhjelp_er_tilvist.H.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe.Logogpedhjelp_er_tilvist.A.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Kontaktinfo.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Kontaktinfo.Row.Kontaktperson.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Kontaktinfo.Row.Adresse2.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Kontaktinfo.Row.Telefon2.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_rsak_til_tilvising_.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_rsak_til_tilvising_.Grunnlag_for_soknaden_.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_rsak_til_tilvising_.Grunnlag_for_soknaden_.Skriv_kort_om_vanskane__.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilleggsinformasjon.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilleggsinformasjon.TIdlegare_kontakt_med_lo.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilleggsinformasjon.TIdlegare_kontakt_med_lo.Logoped.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilleggsinformasjon.TIdlegare_kontakt_med_lo.Fra_til.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilleggsinformasjon.TIdlegare_kontakt_med_lo.Fra_til.Fra.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilleggsinformasjon.TIdlegare_kontakt_med_lo.Fra_til.Til.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.Vedlegg2.synlig] = "True"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
ScriptEvent
(124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Forenamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Logogpedhjelp_er_tilvist"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader