• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Logoped til barn

Informasjon

Opplæringslova § 5 kan gi barn rett til logopedhjelp.

Legg ved tilråding frå faginstans: lege, helsestasjon, barnehage, skule eller andre.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(124ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon3' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(156ms) SkjemaService: Steg 'Barnet' generert (målt tidsbruk: 29ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Forelder__Foresett' generert (målt tidsbruk: 8ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Barnehage__skule' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Tilvist_av_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Tilleggsinformasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(171ms) SkjemaService: Steg '_rsak_til_tilvising_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(187ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 27ms)
(187ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 66ms)
(187ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 119ms)
(203ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(203ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 288 kontroller gjennomgått
(203ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(203ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(203ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (26 objekttrær) - OK
(203ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Forenamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(203ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(203ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 2ms)
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnet.Omsorgsansvar.Kven_bur_barnet_saman_me.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnet.Omsorgsansvar.Kven_bur_barnet_saman_me.B.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnet.Omsorgsansvar.Kven_bur_barnet_saman_me.F.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnet.Omsorgsansvar.Kven_bur_barnet_saman_me.M.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnet.Omsorgsansvar.Kven_bur_barnet_saman_me.A2.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Sokjar___palogga_brukar.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Sokjar___palogga_brukar.Fodselsnummer.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Sokjar___palogga_brukar.Forenamn.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Sokjar___palogga_brukar.Etternamn2.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Sokjar___palogga_brukar.Adresse.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Sokjar___palogga_brukar.Postnr_stad.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Sokjar___palogga_brukar.Postnr_stad.PostNr.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Sokjar___palogga_brukar.Postnr_stad.PostSted.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Sokjar___palogga_brukar.Epost.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Sokjar___palogga_brukar.Telefon.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Samtykke.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Samtykke.Innhenting_og_behandling.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Samtykke.Innhenting_og_behandling.Eg_samtykker_med_dette_i.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Samtykke.Innhenting_fra_andre_ins.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Samtykke.Innhenting_fra_andre_ins.Eg_samtykker_i_at_kommun.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Samtykke.Opplysningar_som_kan_inn.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Samtykke.Opplysningar_som_kan_inn.Eg_samtykker_i_at_person.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Samtykke.Informasjon6.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Tilbaketrekking_av_samty.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Forelder__Foresett.Tilbaketrekking_av_samty.Informasjon5.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnehage__skule.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnehage__skule.Fyll_inn_namnet_pa_skule.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnehage__skule.Fyll_inn_namnet_pa_skule.Skule___bhg.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnehage__skule.Fyll_inn_namnet_pa_skule.Adresse2.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnehage__skule.Fyll_inn_namnet_pa_skule.Row2.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnehage__skule.Fyll_inn_namnet_pa_skule.Row2.Postnr.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnehage__skule.Fyll_inn_namnet_pa_skule.Row2.Poststad.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnehage__skule.Fyll_inn_namnet_pa_skule.Row3.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnehage__skule.Fyll_inn_namnet_pa_skule.Row3.Kontaktperson.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Barnehage__skule.Fyll_inn_namnet_pa_skule.Row3.Tlf.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe4.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe4.Barnet_er_tilvist_logope.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe4.Barnet_er_tilvist_logope.PPT_.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe4.Barnet_er_tilvist_logope.P.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe4.Barnet_er_tilvist_logope.b.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe4.Barnet_er_tilvist_logope.s.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe4.Barnet_er_tilvist_logope.A.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe4.Evt_tilleggsopplysnignar.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe4.Row4.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe4.Row4.Kontaktperson2.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvist_av_.Gruppe4.Row4.Tlf2.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilleggsinformasjon.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilleggsinformasjon.Tidlegare_kontakt_med_lo.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilleggsinformasjon.Tidlegare_kontakt_med_lo.Row5.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilleggsinformasjon.Tidlegare_kontakt_med_lo.Row5.Namn_pa_logoped.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilleggsinformasjon.Tidlegare_kontakt_med_lo.Row5.Tidspunkt_.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_rsak_til_tilvising_.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_rsak_til_tilvising_.Gruppe3.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_rsak_til_tilvising_.Gruppe3._rsak_til_tilvising_2.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_rsak_til_tilvising_.Gruppe3._rsak_til_tilvising_2.Forseinka_sprakutvikling.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_rsak_til_tilvising_.Gruppe3._rsak_til_tilvising_2.Omgrep.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_rsak_til_tilvising_.Gruppe3._rsak_til_tilvising_2.Artikulasjon.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_rsak_til_tilvising_.Gruppe3._rsak_til_tilvising_2.Stamming.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_rsak_til_tilvising_.Gruppe3._rsak_til_tilvising_2.Stemme.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_rsak_til_tilvising_.Gruppe3._rsak_til_tilvising_2.Anna.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_rsak_til_tilvising_.Gruppe3.Skriv_kort_om_vanskane__.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg2.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg2.Vedlegg.synlig] = "True"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
ScriptEvent
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Forenamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kven_bur_barnet_saman_me"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(265ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(265ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Barnet_er_tilvist_logope"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader