• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Grunnskule - fritak frå vurdering i enkelte fag

Har eg rett på fritak for vurdering i enkelte fag?

Du kan søkje om fritak for vurdering i fag. Dette kan du lese meir om i opplæringslova § 2-1 (om fritak generelt) og i forskrift til opplæringslova om vurdering.

I lenkjene under står det meir om fritak for vurdering i sidemål og kroppsøving.

Forskrift til opplæringsloven § 1-10 (sidemål)

Forskrift til opplæringsloven § 3-23 (kroppsøving)


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(406ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon3' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(718ms) SkjemaService: Steg 'Eleven' generert (målt tidsbruk: 314ms)
(890ms) SkjemaService: Steg 'Sokjar' generert (målt tidsbruk: 169ms)
(1031ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 148ms)
(1031ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 632ms)
(1031ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 875ms)
(1124ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(1124ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 227 kontroller gjennomgått
(1124ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(1124ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(1124ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (37 objekttrær) - OK
(1124ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(1124ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(1124ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 2ms)
ScriptEvent
(1124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(1124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1484ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader