• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Sletting av fråvær i grunnskulen


For elevar på 8.- 10. trinn skal alt fråvær førast på vitnemålet. Gjeld både heildagsfråvær og timesfråvær.

Fråværet må skuldast ei eller fleire av desse årsakene:

  • Helse (må dokumenterast med legeerklæring) Fråværet som skuldas helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dag en som kan strykast. Grunna funksjonshemming eller kronisk sjukdom kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.
  • Permisjonaretter § 2-11
  • Heilagdagar for elevar frå andre trussamfunn utanfor Kyrkje den norske.Lover:

Foreskrift til opplæringslova  §3-41

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 3ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Innleiing' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Sokar2' generert (målt tidsbruk: 33ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Grunngjeving' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Dokumentasjon' generert (målt tidsbruk: 21ms)
(109ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 55ms)
(109ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 76ms)
(124ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(124ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 218 kontroller gjennomgått
(124ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(124ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(156ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (58 objekttrær) - OK
(156ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Fornavn"]") på ["Tekstboks3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Etternavn"]") på ["Tekstboks4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Mobil"]") på ["Mobil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Fornavn"]") på ["Namn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsdato2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Postnummer"]") på ["Postnr_sted2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Mobil"]") på ["Mobil2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Epost"]") på ["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(156ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(156ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 40ms)
ScriptEvent
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Mobil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Namn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsdato2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Mobil2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Trinn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Trinn_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader