• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om søkjar

Skjemautfylling

Unntak for spreiing av husdyrgjødsel/silopressaft

Landbrukskontoret på rådhuset i Ørsta gjeld for både Volda og Ørsta kommunar. Kommunane har likevel ulike vedtak for lokale fristar:


  • Volda kommune har vedteke lokal frist for spreiing av husdyrgjødsel og/eller silopressaft - utan nedmolding/nedfelling - til 1. oktober. 
  • Ørsta kommune har vedteke lokal forskrift der siste frist for spreiing av husdyrgjødsel og/eller silopressaft - utan nedmolding/nedfelling - er sett til 15. september. 

Ved nedmolding/nedfelling treng ein ikkje søkje! Då er siste frist 30. oktober.

Dette skjemaet skal brukast med søknad om unntak jf. § 31 i Forskrift om gjødselvarer m.v. av organiske opphav. Kommunen kan i særlege høve gi dispensasjon

Søkjar
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Om_sokjar2' generert (målt tidsbruk: 11ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Grunngjeving__Volda_' generert (målt tidsbruk: 14ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Grunngjeving___rsta_' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(46ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 31ms)
(46ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 31ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 175 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(62ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (16 objekttrær) - OK
(62ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Tlf"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tlf"
(62ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(62ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 1ms)
ScriptEvent
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
Vent...

Loader