• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søkar

Skjemautfylling

Bålbrenning - søknad/melding om løyve

Frå 15. april til 15. september er det ikkje lov til å gjere opp eld (bål, grill eller liknande) i skogmark utan løyve frå brannsjefen i kommuen.

Søkaren er ansvarleg for å vere til stades under bålbrenninga og sørge for at bålet vert forsvarleg sløkt.

*Er bålet ikkje i nærleiken av utmark eller skog, treng du berre melde i frå om bålbrenning. Denne meldinga vil du ikkje få svar på.
Er bålet ikkje i nærleiken av utmark eller skog, treng du berre melde i frå om bålbrenning. Denne meldinga vil du ikkje få svar på.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(0ms) SkjemaService: Steg 'Sokar2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(0ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_balbrenni' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(0ms) SkjemaService: Steg 'Loyve_fra_grunneigar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(0ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 0ms)
(0ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(15ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 279 kontroller gjennomgått
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(15ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(15ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (6 objekttrær) - OK
(15ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(15ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(15ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 2ms)
ScriptEvent
(15ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(15ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader

Skjemaeigar: Ørsta kommune | Telefon 70 04 97 00 | E-post: postmottak@orsta.kommune.no