• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Kommunal bustad

Når de sender inn søknad om kommunal bustad får kommunen tilsendt personopplysningar.
Informasjonen vert henta inn for at kommunen skal kunne gjere ei forsvarleg og proffesjonell vurdering av søkaden. 

Tenesta er ikkje heimla i lov. Vi treng difor samtykke frå deg for å få hente inn opplysningar og kunne gi deg tenesta.


Samtykke

Eg samtykker i at kommunen kan innhente og behandle personopplysningane mine i samband med søknad om kommunal bustad. Opplysningar som vil bli samla inn er opplysningar om buforhold, fødselsnummer, nasjonalitet, økonomi og yrke.

Tilbaketrekking av samtykke

Eit samtykke er frivillig og kan alltid trekkast tilbake heilt eller delvis. Om du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke kontakt:

Ørsta kommune: postmottak@orsta.kommune.no

Personopplysning
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(109ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon5' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Sokar' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Grunngjeving' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Medlemmar_i_husstanden' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(109ms) SkjemaService: Steg '_konomi' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg4' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Anna_relevant_informasjo' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Steg' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(109ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 5ms)
(109ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 5ms)
(125ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(125ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 586 kontroller gjennomgått
(125ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(125ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(125ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (101 objekttrær) - OK
(125ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_Stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Row2.Brutto_lon+ Row3.Brutto_trygd+ Row4.Sosial_hjelp+ Row5.Barnebidrag__inn_+ Row9.Anna4- Row6.Barnebidrag__ut_- Row7.Skat..") på ["Sum"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Row2.Tekstboks28+ Row3.Tekstboks30+ Row4.Tekstboks32+ Row5.Tekstboks35+ Row9.Tekstboks44- Row6.Tekstboks27- Row7.Tekstboks3..") på ["Tekstboks42"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Row2.Tekstboks29+ Row3.Tekstboks31+ Row4.Tekstboks33+ Row5.Tekstboks36+ Row9.Tekstboks45- Row6.Tekstboks37- Row7.Tekstboks4..") på ["Tekstboks43"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(125ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(125ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 6ms)
ScriptEvent
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_Stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sum"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks42"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks43"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kjonn4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg kjønn")
(140ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kvar_bur_du_no_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kjonn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg kjønn")
Vent...

Loader

Skjemaeigar: Ørsta kommune | Telefon 70 04 97 00 | E-post: postmottak@orsta.kommune.no