• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om transportteneste for funksjonshemma (TT-kort)

Informasjon

Tenesta

Transporttenesta er eit tilbod om dør-til-dør-transport som gir funksjonshemma høve til å delta i aktivitetar i nærmiljøet på lik linje med resten av befolkninga.

TT-ordninga skal berre brukast til lokale fritidsreiser og ikkje til yrkestransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som blir dekte av folketrygda. Ordninga dekker eit bestemt tal reiser, og den funksjonshemma må betale ein eigendel for kvar tur.


Les meir:

Møre og Romsdal Fylkeskommune


Personopplysning

Når de sender inn søknad om transportteneste for funksjonshemma får kommunen tilsendt personopplysningar. Informasjonen vert henta inn for at kommunen skal kunne gjere ei forsvarleg og proffesjonell vurdering av søkaden. 

Tenesta er ikkje heimla i lov. Vi treng difor samtykke frå deg for å få hente inn opplysningar og kunne gi deg tenesta.


Les meir om korleis kommunen behandlar personopplysningar 


Samtykke

Eg samtykker i at opplysningar om namn, personnummer, helseopplysningar og opplysningar frå andre relevante instansar kan innhentast.


Eg vil trekke tilbake samtykket:

Eit samtykke er frivillig og kan alltid trekkast tilbake heilt eller delvis. Dersom du ynskjer å trekke tilbake ditt samtykke kontakt: postmottak@orsta.kommune.no

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader