• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søknaden gjeld

Skjemautfylling

Søknad om skjenkeløyve ved einskildhøve

Skal du arrangere festival, konsert eller anna klart avgrensa arrangement som er ope for publikum og servere alkoholhaldig drikke, må du søke kommunen om skjenkeløyve.

Dersom arrangementet blir halde i eit lokale som alt har skjenkeløyve, treng du ikkje å søkje.


Gebyr

Løyvegebyr for kommunale skjenkeløyve blir fastsett ved forskrift for eitt kalenderår om gongen. Du finn satsane i alkoholforskrifta kapittel 6. 

Du betalar eit fast minstebeløp for sjølve arrangementet. Du må sende kommunen ei omsetningsoppgåve etter arrangementet, sidan det blir krevd gebyr for omsett mengd alkohol. Faktura blir sendt ut etter at omsetningsoppgåva er motteke.

Søknadsfrist

Du må søke i god tid og seinast 30 dagar før arrangementet skal finne stad. For større arrangement som til dømes festivalar og konsertar tilrår vi at du søker 4 månader før arrangementet.

Dette fordi kommunen pliktar å innhente uttalar til søknaden frå politiet og sosialtenesta.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 13ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 21ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjeld' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Opplysningar_om_sokar' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Styrar_og_stedfortredar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Om_arrangementet' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Tid_og_stad' generert (målt tidsbruk: 33ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Stadfesting' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 37ms)
(93ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 38ms)
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(93ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 577 kontroller gjennomgått
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(93ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(234ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (95 objekttrær) - OK
(234ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefon_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon_3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(234ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(234ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 145ms)
ScriptEvent
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon_3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(265ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(265ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(265ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(265ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(265ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader