• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søknaden gjeld

Skjemautfylling

Fyrverkeri (pyroteknisk vare) søknad om løyve til handel

Søknaden gjeld
Søknad om løyve skal sendast kommunen innan 1. mai i salsåret. 
Sal til forbrukar skjer berre i perioden 27.–31. desember.
Kommunen kan krevje eit gebyr for behandling av søknaden.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 6ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjeld' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Opplysningar_om_foretake' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Ansvarlege_for_loyve' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Stadfesting_og_vilkar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 1ms)
(31ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 1ms)
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(46ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 244 kontroller gjennomgått
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(46ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (50 objekttrær) - OK
(93ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Forenamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefon2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornamn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornamn"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternamn2"]") på ["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternamn2"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(93ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 54ms)
ScriptEvent
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Forenamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(125ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(125ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(125ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader