• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innsendar

Skjemautfylling

Kommunal vigsel - Ettersending av prøvingsattest

Personopplysningar
/
/
Stadfesting

Informasjon om tenesta
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(218ms) SkjemaService: Steg 'Innsendar' generert (målt tidsbruk: 66ms)
(296ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 86ms)
(296ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 153ms)
(296ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 197ms)
(328ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(328ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 142 kontroller gjennomgått
(328ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(328ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(328ms) skjemaRefId: 0
(328ms) ReferanseId: 0
(328ms) _brukerService.Bruker.Id: 56064
(328ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(328ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(374ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(374ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (17 objekttrær) - OK
(374ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(374ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(374ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(374ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(374ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(374ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(374ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(374ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 54ms)
ScriptEvent
(374ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(374ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(374ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(374ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(374ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(625ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(671ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader