• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Rekvirent

Skjemautfylling

Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar

Er der fleire eigarar på ein eigedom må du legge ved eit skriv om at alle er samde om samanslåinga.

Informasjon om samanslåing av eigedomar finn du her.

Personopplysningar
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(140ms) SkjemaService: Steg 'Rekvirent' generert (målt tidsbruk: 65ms)
(140ms) SkjemaService: Steg 'Eigedomane_det_vert_krav' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(140ms) SkjemaService: Steg 'Framtidig_Gnr__Bnr_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(140ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 67ms)
(140ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 67ms)
(140ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(140ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 495 kontroller gjennomgått
(140ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(156ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(156ms) skjemaRefId: 0
(156ms) ReferanseId: 0
(156ms) _brukerService.Bruker.Id: 137367
(156ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(187ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(250ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(250ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (28 objekttrær) - OK
(250ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(250ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(250ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(250ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(250ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(250ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(250ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(250ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Tlf"]") på ["Tlf2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(250ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tlf"
(250ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(250ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(250ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 109ms)
ScriptEvent
(250ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(250ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(250ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(250ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(250ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(250ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(250ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tlf2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(250ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(437ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(437ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader