• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

SFO - søknad om redusert foreldrebetaling (barn 1.-4. årstrinn)

Søknadsår
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(62ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(156ms) SkjemaService: Steg 'Opplysningar' generert (målt tidsbruk: 84ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg_og_stadfesting' generert (målt tidsbruk: 23ms)
(171ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 108ms)
(171ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 108ms)
(187ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(203ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 311 kontroller gjennomgått
(203ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(203ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(203ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (28 objekttrær) - OK
(203ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("FornamnEtternamnFødselsdato") på ["Gruppe5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Fieldset}
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("FornamnEtternamnFødselsdato") på ["Gruppe5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Tabell}
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Tekstboks3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Tekstboks4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Mobiltelefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(203ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(203ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 2ms)
ScriptEvent
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Gruppe5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Fieldset})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Gruppe5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Tabell})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Mobiltelefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Gjeld_skulearet"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Skule"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Plass"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader