• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søkjar

Skjemautfylling

Servering- og skjenkeløyve - fast løyve

Søkjaren

Andre løyve
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(78ms) SkjemaService: Steg 'Sokjar' generert (målt tidsbruk: 30ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Eigar_2' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Type_loyve2' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Om_overdraginga3' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Dagleg_leiar___servering' generert (målt tidsbruk: 17ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Opningstid_og_areal_for_' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_skjenkelo' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(125ms) SkjemaService: Steg 'Skjenkareal_inne_og_ute' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(125ms) SkjemaService: Steg 'Styrar_og_stedfortredar_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(125ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_verksemda' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(125ms) SkjemaService: Steg 'Varetype_og_skjenketid' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(125ms) SkjemaService: Steg 'Stadfesting' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(125ms) SkjemaService: Steg 'Vedleggsliste_og_opplast' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(125ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 69ms)
(125ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 91ms)
(125ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(140ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 1752 kontroller gjennomgått
(140ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(140ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(140ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (211 objekttrær) - møtte errors
(140ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Tlf"]") på ["Tlf"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tlf"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn13"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn13"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse18"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted12"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Tlf"]") på ["Tlf2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tlf"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer11"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse19"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted13"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Tlf"]") på ["Tlf3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tlf"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn15"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn15"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer12"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse20"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Tlf"]") på ["Tlf4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tlf"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn16"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn16"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer13"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse21"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted15"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Tlf"]") på ["Tlf5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tlf"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(156ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(156ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 18ms)
Feil
(140ms) AScript_web: Type_loyve2.Dagleg_leiar_serveringsl2.Har_dagleg_leiar_bestatt.Ja_3.openpaths-Feil i formel
(140ms) AScript_web: Type_loyve2.Dagleg_leiar_serveringsl2.Har_dagleg_leiar_bestatt.Nei5.openpaths-Feil i formel
ScriptEvent
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tlf"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn13"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn13"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse18"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted12"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tlf2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer11"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse19"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted13"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tlf3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn15"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn15"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer12"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse20"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tlf4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn16"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn16"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer13"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse21"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted15"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tlf5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Type_loyve4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Type_loyve5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Type_loyve6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Type_loyve7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader