• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om helse- og omsorgsteneste

Når de sender inn søknad på helse- og omsorgsteneste får kommunen tilsendt personopplysningar.
Informasjonen treng kommunen for å kunne gjere ei forsvarleg og profesjonell vurdering av søkaden. 

Personopplysning
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon6' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Om_sokjar' generert (målt tidsbruk: 10ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjeld' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Innsendar2' generert (målt tidsbruk: 17ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Grunngjeving_for_soknade4' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Samtykke' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 28ms)
(46ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 28ms)
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(46ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 358 kontroller gjennomgått
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(46ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(46ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (41 objekttrær) - OK
(46ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Fornavn"]") på ["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Etternavn"]") på ["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Mobil"]") på ["Mobilnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Epost"]") på ["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(46ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(46ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 3ms)
ScriptEvent
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Mobilnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(93ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(93ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader