• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om deg

Skjemautfylling

Vikar i bu- og habiliteringsavdelinga

Dette er ikkje søknad på ei ledig stilling i kommunen. Ved å registrere deg her vil komunen kontakte deg ved behov.

Det kan verte krevd at vikar leverer politiattest.

Personalia
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 2ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Om_deg' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Referansar_og_vedlegg' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(31ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 9ms)
(31ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 9ms)
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(46ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 145 kontroller gjennomgått
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(46ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(46ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (24 objekttrær) - OK
(46ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Tekstboks"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Tekstboks2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(46ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(46ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 1ms)
ScriptEvent
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(78ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader