• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om elev og søkjar

Skjemautfylling

SFO- ferietilbod

Søknadsfristar:

For opphald i haustferien og vinterferien: 14 dg før.

For opphald i juni og august: 31. mai

 

Opningstida i SFO utanom skuleruta er i tida 08:00-16.00.

Personopplysningar
/
/
Om barnet
Vi ønskjer tilbod i:
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(76ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_elev_og_s' generert (målt tidsbruk: 29ms)
(76ms) SkjemaService: Steg 'Juni2' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(92ms) SkjemaService: Steg 'August' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(92ms) SkjemaService: Steg 'Steg3' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(92ms) SkjemaService: Steg 'Vinterferien2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(92ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 37ms)
(92ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 62ms)
(92ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(92ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 658 kontroller gjennomgått
(92ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(92ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(92ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (32 objekttrær) - OK
(92ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(92ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(92ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(107ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(107ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(107ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(107ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(107ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(107ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(107ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(107ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(107ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(107ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(107ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Tlf"]") på ["Tlf"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(107ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tlf"
(107ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(107ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(107ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(107ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 4ms)
ScriptEvent
(107ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(107ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(107ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(107ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(107ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(107ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(107ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tlf"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(107ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(139ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(154ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader