• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Moderasjonsordning i barnehagen

 

Kven kan få moderasjon?

Frå 01.08.19 er der endringar i regelverket som gir rett til moderasjon i barnehagebetalinga. Ingen skal betale meir enn 6 prosent av den samla inntekta til hushaldninga for barnehageplass.

 

Er barnet 2, 3, 4 eller 5 år, eller har utsett skulestart, og den samla inntekta til hushaldninga er under kr 583.650 (frå 1. august 2021), vert det etter søknad innvilga 20 timar gratis kjernetid.

Ordninga følgjer barnehageåret og vert innvilga frå månaden etter at alle opplysningar er mottatt i kommunen.

Tenesta er heimla i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon7' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Opplysningar' generert (målt tidsbruk: 10ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg_og_stadfesting' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 10ms)
(31ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 11ms)
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(46ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 298 kontroller gjennomgått
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(46ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(46ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (8 objekttrær) - OK
(46ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("FornamnEtternamnFødselsdato") på ["Barn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Fieldset}
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("FornamnEtternamnFødselsdato") på ["Barn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Tabell}
(46ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(46ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 1ms)
ScriptEvent
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Barn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Fieldset})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Barn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Tabell})
(78ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Gjeld_barnehagearet"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(78ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Barnehage"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(78ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader