• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Løyvet

Skjemautfylling

Omsetningsoppgåve for alkohol (skjenkeløyve)

Informasjon om dei ulike løyva

Ordinær omsetningsoppgåve og sluttoppgåve

Alle med skjenkeløyve må betale eit årleg løyvegebyr til kommunen og pliktar derfor å sende inn ei omsetningsoppgåve ved årsskiftet med opplysningar om faktisk omsett mengde alkohol i året som har gått.

Sjølv om omsettinga er lav, må du betale minimumsgebyr.  Faktisk gebyr kjem fram i alkohollova sine forskrifter.

Satsane går fram av alkoholforskrifta kap. 6

Ved opphør eller sal av verksemda må du sende omsetningsoppgåve så snart du har dei endelege omsetningstala.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Loyvet' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Loyvehavar' generert (målt tidsbruk: 17ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Vel_loyve' generert (målt tidsbruk: 8ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Skjenkestaden' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Skjenkevolum' generert (målt tidsbruk: 8ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 7ms)
(78ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 42ms)
(78ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 42ms)
(78ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(78ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 339 kontroller gjennomgått
(78ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(78ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (51 objekttrær) - OK
(78ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnr_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Forenamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobilnr_"]") på ["Mobilnr_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobilnr_"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("0,48") på ["Tekstboks14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Tekstboks13*0.48") på ["Tekstboks15"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks15"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Hogst_4_7___alkoholinnha2.Tekstboks15+ Mellom_4_7___og_22___alk.Tekstboks18+ Mellom_22___og_60___alko.Tekstboks21") på ["Sum"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("1,26") på ["Tekstboks17"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Tekstboks16*1.26") på ["Tekstboks18"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks18"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Hogst_4_7___alkoholinnha2.Tekstboks15+ Mellom_4_7___og_22___alk.Tekstboks18+ Mellom_22___og_60___alko.Tekstboks21") på ["Sum"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("4,16") på ["Tekstboks20"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Tekstboks19*4.16") på ["Tekstboks21"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks21"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Hogst_4_7___alkoholinnha2.Tekstboks15+ Mellom_4_7___og_22___alk.Tekstboks18+ Mellom_22___og_60___alko.Tekstboks21") på ["Sum"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Hogst_4_7___alkoholinnha2.Tekstboks15+ Mellom_4_7___og_22___alk.Tekstboks18+ Mellom_22___og_60___alko.Tekstboks21") på ["Sum"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(78ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 3ms)
ScriptEvent
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnr_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Forenamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Mobilnr_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks15"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sum"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks18"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks21"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader