• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Transportteneste for funksjonshemma (TT-kort)

Tenesta

Når de sender inn søknad om transportteneste for funksjonshemma får kommunen tilsendt personopplysningar.
Informasjonen vert henta inn for at kommunen skal kunne gjere ei forsvarleg og proffesjonell vurdering av søkaden. 

Tenesta er ikkje heimla i lov. Vi treng difor samtykke frå deg for å få hente inn opplysningar og kunne gi deg tenesta.

Transporttenesta er eit tilbod om dør-til-dør-transport som gir funksjonshemma høve til å delta i aktivitetar i nærmiljøet på lik linje med resten av befolkninga.

TT-ordninga skal berre brukast til lokale fritidsreiser og ikkje til yrkestransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som blir dekte av folketrygda. Ordninga dekker eit bestemt tal reiser, og den funksjonshemma må betale ein eigendel for kvar tur.

Samtykke

Eg samtykker i at opplysningar om namn, personnummer, helseopplysningar og opplysningar frå andre relevante instansar kan innhentast.

Tilbaketrekking av samtykke

Eit samtykke er frivillig og kan alltid trekkast tilbake heilt eller delvis. Dersom du ynskjer å trekke tilbake ditt samtykke kontakt: arkiv@heroy.kommune.no

Personopplysning
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon3' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjeld' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Innsendar2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Sokjar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Funksjonsniva2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Transportsituasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 1ms)
(15ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 1ms)
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(15ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 428 kontroller gjennomgått
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(15ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(15ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (37 objekttrær) - OK
(15ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Fornavn"]") på ["Tekstboks3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Etternavn"]") på ["Tekstboks4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Fnr"]") på ["Fodelsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Adresse"]") på ["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Mobil"]") på ["Mobil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL ["Epost"]") på ["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(15ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(15ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 3ms)
ScriptEvent
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodelsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Mobil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(46ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(46ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader