• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Personopplysningar

Skjemautfylling

Omsorgsstønad

Når de sender inn søknaden får kommunen tilsendt personopplysningar.
Informasjonen vert henta inn for at kommunen skal kunne gjere ei forsvarleg og proffesjonel vurdering av søkaden. 

Tenesta er heimla i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(62ms) SkjemaService: Steg 'Personopplysningar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Innsendar' generert (målt tidsbruk: 21ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Den_omsorgstrengande' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Funksjonsevne_og_mottak_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 30ms)
(109ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 57ms)
(109ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 82ms)
(124ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(124ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 329 kontroller gjennomgått
(124ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(124ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(124ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (4 objekttrær) - OK
(124ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(124ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(124ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 1ms)
ScriptEvent
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Sivilstand"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader