• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Besøksheim registrering

Besøksheim/avlastningsheim er eit tilbod til familiar som av forskjellige årsaker treng avlastning og born som treng å utvide nettverket sitt.

Det er krav om politiattest for besøksheim/familieavlastar som utfører oppdrag for mindreårige.

Kravet er heimla i:
• Barnehageloven § 19
• Barnevernloven § 6-10
• Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
• Opplæringslova § 10-9

Det vert krevd attest for alle som bur i heimen.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(62ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Familien2' generert (målt tidsbruk: 30ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Arbeidstid_og_oppgaver' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Mine_onske' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Utdanning__praksis_og_an' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 34ms)
(93ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 57ms)
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(93ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 311 kontroller gjennomgått
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(93ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(93ms) skjemaRefId: 0
(93ms) ReferanseId: 0
(93ms) _brukerService.Bruker.Id: 128534
(93ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(93ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(109ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (17 objekttrær) - OK
(109ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(109ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 6ms)
ScriptEvent
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader