• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om fritak frå plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Skjemautfylling

Norskopplæring - søknad om fritak frå plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Etter kapittel 4 i introduksjonslova kan du søkje om fritak frå plikt til opplæring i norsk og samfunnkunnskap  ved nokre høve - sjå meir i

Introduksjonslova kap 4

og les meir om dette på

KOMPETANSE NORGE


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(78ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_fritak_fr' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Sokjar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Kva_soker_du_om_fritak_f' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Grunnlag_for_fritak_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg_til_soknaden_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Erklaring' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 1ms)
(78ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 1ms)
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(93ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 192 kontroller gjennomgått
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(93ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(93ms) skjemaRefId: 0
(93ms) ReferanseId: 0
(93ms) _brukerService.Bruker.Id: 137363
(93ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(125ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(140ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(140ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (30 objekttrær) - OK
(140ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Tlf"]") på ["Tlf"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tlf"
(140ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(140ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 56ms)
ScriptEvent
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tlf"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(250ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kjonn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(250ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(250ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader