• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om deg

Skjemautfylling

Forslagskasse - Forslag til politikarane

Som innbyggar kan du kome med forslag og ynskjer til politikarane. Forslaget kan gjelde alt som kommunen har ansvar for, men skal ikkje gjelde enkeltpersonar.

For å handtere forslaget ditt på best mogleg måte er det viktig at du nyttar eitt skjema per tema.

Rådmannen greier ut forslaga og legg dei fram til politisk behandling.

Forslagsstillar
*/*
*
* / *
*
*
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(140ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 11ms)
(140ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(140ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(234ms) SkjemaService: Steg 'Om_deg' generert (målt tidsbruk: 31ms)
(234ms) SkjemaService: Steg 'Ditt_forslag' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(265ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 37ms)
(265ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 69ms)
(265ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 132ms)
(312ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(312ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 115 kontroller gjennomgått
(312ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(328ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(328ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (0 objekttrær) - OK
(328ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(328ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(328ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 5ms)
ScriptEvent
(375ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(390ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader

Skjemaeigar: Herøy kommune | Telefon 70 08 13 00 | E-post: postmottak@heroy.kommune.no