• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om opplæringa

Skjemautfylling

Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar


For dei som får opplæring:

Du får opplæring i samfunnskunnskap på eit språk som du forstår, medan norskundervisning vil bli gitt på norsk.

Når du har gjennomført kurs, må du ta prøver i begge fag.

Du kan lese meir om dette på Kompetanse Norge

Ordninga skal gi deg som utlending i Norge høve til å delta i arbeidslivet. Gjennomført opplæring er ein føresetnad for å få permanent opphaldsløyve og ev statsborgerskap.

Du vil få utarbeidd ein individuell plan som tek utgangspunkt i ditt opplæringsbehov.

Har du rett til gratis opplæring får du høve til å ta tilleggsopplæring på inntil 2400 timar dersom du har behov for det. Kommunen kan teste kunnskapane dine for å finne ut om du treng meir opplæring. 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_opplaring' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Opplysningar_om_deg' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Utdanning2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Arbeid' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Innhenting__registrering' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 1ms)
(31ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 2ms)
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(31ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 321 kontroller gjennomgått
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(31ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(31ms) skjemaRefId: 0
(31ms) ReferanseId: 0
(31ms) _brukerService.Bruker.Id: 137375
(31ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(31ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(31ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(31ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (60 objekttrær) - OK
(31ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Tlf"]") på ["Tlf3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tlf"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(31ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 10ms)
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Personopplysningar_.Fodselsnummer.synlig] = "False"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Personopplysningar_.Row7.Kjonn.Mann.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Personopplysningar_.Row7.Kjonn.Kvinne.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Gruppe9.Nar_ynskjer_du_undervisn.d.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Gruppe9.Nar_ynskjer_du_undervisn.K.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Gruppe9.Svar_pa_pameldinga_skal_.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Gruppe9.Svar_pa_pameldinga_skal_.D.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Gruppe9.Svar_pa_pameldinga_skal_.A.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Kontaktperson.Row5.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Kontaktperson.Row5.Fornamn2.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Kontaktperson.Row5.Etternamn2.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Kontaktperson.Adresse2.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Kontaktperson.Postnr_sted2.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Kontaktperson.Postnr_sted2.PostNr.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Kontaktperson.Postnr_sted2.PostSted.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysningar_om_deg.Kontaktperson.Tlf2.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utdanning2.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utdanning2.Utdanning.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utdanning2.Utdanning.Kryss_av_for_kva_utdanni.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utdanning2.Utdanning.Kryss_av_for_kva_utdanni.Grunnskule.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utdanning2.Utdanning.Kryss_av_for_kva_utdanni.Vidaregaande_skule.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utdanning2.Utdanning.Kryss_av_for_kva_utdanni.Hogskule___universitet.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utdanning2.Utdanning.Kryss_av_for_kva_utdanni.Norskopplaring_i_anna_ko.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid.Har_du_arbeid_no__.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid.Har_du_arbeid_no__.RadioKnappListe.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid.Har_du_arbeid_no__.RadioKnappListe.ja.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid.Har_du_arbeid_no__.RadioKnappListe.nei.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid.Gruppe12.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid.Gruppe12.Row9.Arbeidsgivar_.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid.Gruppe12.Row9.Stilling.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innhenting__registrering.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innhenting__registrering.Gruppe16.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innhenting__registrering.Gruppe16.Informasjon6.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innhenting__registrering.Gruppe18.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innhenting__registrering.Gruppe18.Informasjon5.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innhenting__registrering.Gruppe17.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innhenting__registrering.Gruppe17.Eg_gir_kommunen_fullmakt.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innhenting__registrering.Gruppe17.Eg_gir_kommunen_fullmakt.ja2.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innhenting__registrering.Gruppe17.Eg_gir_kommunen_fullmakt.nei2.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innhenting__registrering.Gruppe19.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innhenting__registrering.Gruppe19.Informasjon8.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.Informasjon7.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.Vedlegg2.synlig] = "True"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
ScriptEvent
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tlf3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kjonn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(93ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(93ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nar_ynskjer_du_undervisn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(93ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Svar_pa_pameldinga_skal_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(93ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader