• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innsendar

Skjemautfylling

Personopplysningar - Innsyn, retting, sletting og protest

Om innsendar
/
/
Informasjon om tenesta

Skal du be om innsyn for fleire, må du sende in ein førespurnad for kvar person.


Les meir:

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 3ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Innsendar' generert (målt tidsbruk: 56ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Sokjar' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Saka_gjeld' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 62ms)
(93ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 62ms)
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(93ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 236 kontroller gjennomgått
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(93ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (8 objekttrær) - OK
(109ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(109ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 16ms)
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Om_innsendar.Rolle.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Om_innsendar.Rolle.E.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Om_innsendar.Rolle.E.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Om_innsendar.Rolle.E.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Om_innsendar.Row.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Om_innsendar.Row.Fornamn.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Om_innsendar.Row.Etternamn.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Om_innsendar.Adresse.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Om_innsendar.Row2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Om_innsendar.Row2.Postnr.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Om_innsendar.Row2.Stad.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Om_innsendar.Telefon.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Om_innsendar.Epost.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Over_15_ar_og_sender_inn.Eventuelle_tilleggsopply.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Over_15_ar_og_sender_inn.Informasjon2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Parorande_og_sender_innn.Relasjon_til_sokjar.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Parorande_og_sender_innn.Informasjon3.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Informasjon_om_tenesta.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Innsendar.Informasjon_om_tenesta.Informasjon.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Sokjar2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Sokjar2.Vel_alternativet_som_ste.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Sokjar2.Vel_alternativet_som_ste.Innsendar_og_sokjar_er_d.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Sokjar2.Vel_alternativet_som_ste.Eg_sender_inn_for_nokon_.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Personen_du_sender_inn_f.Row3.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Personen_du_sender_inn_f.Row3.Fornamn2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Personen_du_sender_inn_f.Row3.Etternamn2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Personen_du_sender_inn_f.Fodselsnummer.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Personen_du_sender_inn_f.Adresse2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Personen_du_sender_inn_f.Row4.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Personen_du_sender_inn_f.Row4.Postnr2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Personen_du_sender_inn_f.Row4.Stad2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Personen_du_sender_inn_f.Telefon2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Personen_du_sender_inn_f.Epost2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Personen_du_sender_inn_f.Eventuelle_tilleggsopply2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Personen_du_sender_inn_f.SkjemaElement.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Saka_gjeld.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Saka_gjeld.Saka_gjeld2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Saka_gjeld.Saka_gjeld2.Eg_ynskjer__.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Saka_gjeld.Saka_gjeld2.Eg_ynskjer__.Informasjon_om_korleis_k.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Saka_gjeld.Saka_gjeld2.Eg_ynskjer__._Innsyn_i_personopplysni.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Saka_gjeld.Saka_gjeld2.Eg_ynskjer__._Retting_av_personopplys.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Saka_gjeld.Saka_gjeld2.Eg_ynskjer__._Sletting_av_personopply.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Saka_gjeld.Saka_gjeld2.Eg_ynskjer__._Avgrensing_av_behandlin.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Saka_gjeld.Saka_gjeld2.Eg_ynskjer__._Levere_protest_mot_beha.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Saka_gjeld.Saka_gjeld2.Informasjon4.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
ScriptEvent
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Rolle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader