• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Spørsmål til spørjetimen

Skjemautfylling

Kommunestyret - Spørsmål til spørjetimen

Til ordføraren
*
*
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(78ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 16ms)
(78ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(124ms) SkjemaService: Steg 'Sporsmal_til_sporjetimen' generert (målt tidsbruk: 18ms)
(140ms) SkjemaService: Steg 'Avsendar' generert (målt tidsbruk: 10ms)
(140ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 28ms)
(140ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 57ms)
(156ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(156ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 95 kontroller gjennomgått
(156ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(171ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(203ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (15 objekttrær) - OK
(203ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Tlf"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Tlf"
(203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(203ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(203ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 47ms)
ScriptEvent
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader

Skjemaeigar: Hareid kommune | Telefon 70 09 50 00 | E-post: postmottak@hareid.kommune.no